Banner
lekari pacienti
 

Laboratorní diagnostické programy pro samoplátce

České laboratoře, ve spolupráci se Sdružením soukromých gynekologů, připravily pro ženy několik typů různých vyšetření z oblasti laboratorní medicíny. Souhrn těchto vyšetření je popsán v informační brožurce Laboratorní diagnostické programy pro samoplátce. O detailech těchto vyšetření se můžete více dozvědět v gynekologických ambulancích, nebo v přímo v laboratořích ČL.
 

Proč České laboratoře?

Založení Českých laboratoří je logickým vyústěním dlouholeté práce všech zúčastněných členů, kteří se laboratorní medicínou zabývají po stránce odborné i manažerské již mnoho let. Spojení do jednoho koordinovaného sdružení je důležité především pro dosažení vytyčených cílů, kterými jsou především:

  • Poskytovat kvalitní laboratorní služby v rámci celé České republiky
  • Regionální organizací zajistit včasnost zpracování biologických materiálů a rychlou odezvu lékařům
  • Nabízet komplexní spektrum služeb laboratorní medicíny včetně velmi specializovaných vyšetření a konzultační i konziliární podpory
  • Rozvíjet služby preventivní medicíny
  • Usnadňovat komunikaci a zhodnocení informací využitím nejmodernějších informačních technologií
  • Podporovat edukační, výzkumné a screeningové programy ve zdravotnictví


Jejich naplnění je pro nás splněním toho, co v laboratorním komplementu České republiky mnohdy chybí a co není, samostatným úsilím jednotlivých členů zcela dosažitelné. České laboratoře považujeme za cestu k té nejvyšší dosažitelné kvalitě v oblasti laboratorní medicíny.